எனது வாழ்வின் முதல் எதிரிக்கு….


IMG_4029

 

 

கூளு
கொளு கொளுவென்று
நீ இருந்ததால் சிறு வயதில்
கிட்டிய உன் செல்லப்
பெயர் இன்றளவும் நிலையாக…..
அறிமுகமானாய்
எனது வாழ்வின் முதல்
எதிரியாக…

சகோதரப் பாசம்
சத்தியமாய் இருந்ததாய்
தெரியவில்லை ….
அன்று உனக்காக ஒருவனை
பாகைமானியால் பகையைத்
தீர்க்கும் வரை..
எதிரிக்கெதிரி நண்பனென்றால்
அவன் என் நண்பன் தானே
எப்படி எதிரியானான்
நீ என்னெதிரியென்று
வெளிக்கூறினும் உள்ளூற‌
ஓர் நண்பனாகத் தான்
உறங்கிக் கொண்டிருந்தாயோ…

சிரித்துப் பேசிய நாட்களா ?
இல்லை .. இல்லை…
முறைத்துப் பேசாமல் இருந்த‌
நாட்களா நம்முள் அதிகமாய்…
அப்புறமெங்கிருந்து வந்தது
பாசம் , பந்தமெல்லாமென‌
தேடிக் கொண்டே இருக்கின்றேன்
என்னுள் விடை கானா
கேள்விக‌ளுள் இதுவும்
ஒன்றான‌து இறுதியிலே…..

ஒத்த‌க் க‌ருத்துக‌ளில்
வ‌றிய‌வ‌ர்க‌ளான‌ நாம்
பாச‌த்தில் ம‌ட்டுமே
ப‌ண‌க்கார‌ர்க‌ளாக‌ மிளிர்கின்றோம்..
விட்டுக் கொடுப்ப‌திலோர்
போட்டி வ‌ந்தால்
விட்டுக் கொடுத்துவிட்டு நிற்க்கின்றோம்
போட்டியையே இருவ‌ரும்
வெற்றியாள‌ர்க‌ளாய்
குழ‌ம்பிய‌து ச‌மூக‌மும் யாருக்கு
ப‌ரிசில் த‌ர என் எண்ணி…

உனைப் ப‌ற்றி நான்
என்ன‌ தான் கூற‌
என் நேரேதிர்ப் பிம்ப‌ம்
நீ..
என‌க்கான‌ ந‌ண்ப‌ர்க‌ளோ
விர‌ல்க‌ளின் எண்ணிக்கையில்
உன‌க்கான‌ ந‌ண்ப‌ர்க‌ளோ
ந‌ட்ச‌த்திர‌ங்க‌ளின் எண்ணிக்கையில்
கூறிக்கொண்டே போக‌லாம்
ப‌க்க‌ங்க‌ள் ப‌த்தாது
மீண்டும் கூறுகின்றேன்
என் நேரேதிர்ப் பிம்ப‌ம் நீ..
முர‌ட்டு ஆளாக‌ நீ
இன்று காண‌ப் பெறினும்
உன்னுள் உள‌து குழ‌ந்தையின்
குண‌மே
எத‌ற்க்கெடுத்தாலும் அழுகின்றாய்
என‌ உனை நான் வைய்ய‌
குழ‌ந்தையின் இய‌ல்ப‌து தானே
என்று நீ எண்ணுவாயோ?

இவ்வுல‌க‌த்தை அணுகுகின்றாய்
உன் குழ‌ந்தையின் குண‌த்தோடு
ஒப்புமைக்காக‌ சொல்ல‌ட்டுமா
ஒர் மானின‌மாக‌ அழைகின்றாய் நீ
புலிக‌ளும் ந‌ரிக‌ளும் வாழும்
ஓர் கான‌க‌த்திலே…
த‌குதியுள்ள‌தே த‌ப்பிப் பிழைக்கும்
சொன்னார் டார்வினும்
யோசித்துப் பார்
நீ த‌ப்பிப்பாயா?..
த‌வ‌றென்று சொல்ல‌வில்லை
நீ மானாக‌ இருப்ப‌தை
மானாக‌ இரு மான்க‌ளுட‌ன் ம‌ட்டுமே
புலிக‌ளுட‌ன் அல்ல‌…..

ந‌ட்புட‌ன்
ப‌.ல‌.ந‌ற்ற‌மிழ‌ன்.

என‌து வாழ்வின் முத‌ல் எதிரி, என் முத‌ல் ந‌ண்பன் , என் முத‌ல் ச‌கோத‌ர‌ன் ப‌.ல‌.ச‌ர‌வ‌ணனுக்கு இக்க‌விதையை ச‌ம‌ர்ப்பிக்கின்றேன்.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: