தமிழ் ஈழம்: தமிழ் தேசிய இன‌ வரலாறு. பகுதி 2/5. தமிழாக்கம் நற்றமிழன்


தமிழ் ஈழம்: தமிழ் தேசிய இன‌ வரலாறு
 பகுதி 2/5

          சிறீல‌ங்கா முன்னாளில் ஆங்கில‌த்தில் சிலோன் என்றும், அர‌பியில் செர‌ன்தீப் என்றும் அழைக்க‌ப்ப‌ட்டாலும், அத‌ன் அழ‌கிய‌ நில‌ப்ப‌ர‌ப்பும் இய‌ற்கை வ‌ள‌ங்க‌ளும்  அந்நாடு ‘கீழையுலகின் முத்து’ என்று வ‌ர்ணிக்க‌ப்ப‌ட‌ கார‌ண‌மாயின‌. அர‌சின் இன‌வெறிக் கொள்கைக‌ளும், இன‌ அழித்தொழிப்பு ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளும், 2009 ஆம் ஆண்டு மே மாத‌ம் ந‌ட‌ந்து முடிந்த‌ போரும், போர் முடிந்து ப‌ல‌ மாத‌ங்க‌ளாகியும் வ‌ட‌க்குப் ப‌குதியில் இன்று வ‌ரை தொட‌ரும் வ‌தைபுரி முகாம்க‌ளின் கொடூர‌ங்க‌ளும் இன்று அந்த‌ அழகிய‌ நில‌ப்ப‌ர‌ப்பினை வெறுப்பினால் சிதைத்து அழித்து விட்ட‌ன‌. இல‌ங்கையில் சிறுபான்மை இன‌த்த‌வ‌ரான‌ த‌மிழ‌ர் பெரும்பான்மை சிங்க‌ள‌வ‌ருக்கு ச‌ம‌மாக‌ வாழும் உரிமையையும் அந்த‌ ச‌ம‌ உரிமை இல்லாத‌ ப‌ட்ச‌த்தில், த‌மிழ் இன‌ம் த‌ன‌க்கென‌ ஒரு தாய் நாட்டை அமைத்துக் கொள்ளும் உரிமையையும் சிங்க‌ள‌ பேரின‌வாத‌ அர‌சுக‌ள் தொட‌ர்ச்சியாக‌ ம‌றுத்து, த‌மிழ் இன‌த்தின் மீது வெறுப்பை வ‌ள‌ர்த்து வ‌ந்துள்ள‌ன‌.

                 சிறீலங்காவில் வழிவழியாக வாழ்ந்து வரும் பூர்வகுடிகள் தமிழர்களே. சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர் இலங்கைத் தீவில் வாழ்ந்ததாக அறியப்படுகிறது அந்த தீவில் 34,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். அவர்கள் பாலங்கோடா மனிதர்கள் என்று அறியப்பட்டனர் (அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்தில் இதற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன‌). இவர்கள் மிருகங்களை வேட்டையாடி குகைகளில் வாழ்ந்த வேடர் இனத்தவராவர்.இன்று இந்த வேடர் இனம் முற்றிலுமாக‌ அழிந்து விட்ட‌து.

  தமிழர்கள் முன்னதாக ஈழ மக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். ஈழமக்கள் என்பதற்கு “இயற்கையாக‌ வாழ்பவர்கள்” என்று பொருள்.தமிழர்கள் திராவிட மொழியை பேசினார்கள். அந்த மொழி வேறு எந்த மொழிக்குடும்பத்திலிருந்தும் வந்ததல்ல. தமிழர்களும் அவர்களின் மொழிக்குடும்பமும் முதல் நாகரீகம் தோன்றியதாக கருதப்படும் சுமேர் மற்றும் உர‌ல்க‌ளுடன்(இன்றைய ஈரான்) தொட‌ர்பு கொண்ட‌வ‌ர்க‌ளாக‌ க‌ருத்த‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். சுமேர் ம‌ற்றும் த‌மிழ‌ர்க‌ள் க‌ளிம‌ண் பலகைகளில் எழுதி‌ முத‌ல் மொழியை உருவாக்கினார்க‌ள். க‌ல்வெட்டுகளில் காணப்படும் த‌மிழ் மொழி இலக்கியம் குறைந்த‌ப‌ட்ச‌ம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுக‌ள் ப‌ழ‌மையான‌தாகும். த‌ற்பொழுது 10 லிருந்து 20 கோடி ம‌க்க‌ள் த‌மிழ் மொழியை பேசுகின்ற‌ன‌ர்(9).

             கிருத்துவ‌ர்க‌ளின் பைபிளில் ஈழ‌ம் இவ்வாறு குறிப்பிட‌ப்ப‌டுகின்ற‌து.  “க‌ட‌லைச் சார்ந்து வாழும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரு தனி மொழி உண்டு”(10). நோவாவின் இதிகாச‌க் கதைப்படி நோவாவின் மூன்று மகன்களில் ஒருவரின் வம்சாவளியில் வந்தவரின் பெயர் தான் ஈழம் என குறிப்பிடப்படுகின்றது(11). முத‌லில் ச‌க்க‌ர‌ங்க‌ளை ப‌ய‌ணிப்பத‌ற்காக‌ ப‌ய‌ன்ப‌டுத்திய‌வ‌ர்க‌ள் த‌மிழ‌ர்க‌ளே. ப‌ய‌ணித்தின் போது அவ‌ர்க‌ள் த‌ற்போதைய‌ இந்தியாவிற்க்கும், அதனோடு அந்த காலத்தில் இணைந்திருந்த‌ ஈழ‌த்திற்கும் வ‌ந்த‌ன‌ர்.இந்தியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மிகப்பழமையான‌ கையெழுத்துப் படிகள் தமிழில் எழுதப்பட்டவையே. த‌மிழ் க‌ல்வெட்டுக‌ள் எகிப்திலும், தாய்லாந்திலும் க‌ண்டெடுக்க‌ப்பட்டுள்ளன‌‌.

இர‌ண்டாயிர‌த்து ஐநூறு ஆண்டுக‌ளுக்கு முன்ன‌ர் இந்தியாவிலிருந்து முத‌ல் சிங்க‌ள‌ன் ஈழ‌த்திற்கு வ‌ந்தான். அவ‌ர்க‌ள் அங்கு வ‌ருவ‌த‌ற்கு நூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக‌வே த‌மிழ‌ர்க‌ள் அங்கு இராச்சிய‌ம் அமைத்து வாழ்ந்து வ‌ந்த‌ன‌ர். அவ‌ர்க‌ள் வாழ்ந்த இட‌ம் த‌ற்போத‌ய‌ யாழ்ப்பாண‌ம் ஆகும். அப்பொழுது அந்த‌ இட‌ம் ஜாஃப்னா என‌ அறிய‌ப்ப‌ட்ட‌து. சிங்க‌ள‌ம் என்ற‌ வார்த்தை முத‌ல் சிங்க‌ள‌ ம‌ன்ன‌னான‌ விச‌ய‌ன் இந்தியாவில் ஆட்சி புரிந்த‌ சிங்க‌புரா என்ற இடப்பெயரில் இருந்தே வ‌ந்த‌து. த‌மிழ‌ர்க‌ளே இல‌ங்கையின் பூர்வ‌குடிக‌‌ள். கி.மு. 543 ஆம் ஆண்டு சிங்கபுராவிலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்ட விசயன் பரிவாரங்களுடன் இலங்கைக்கு வந்து, தமிழ் பூர்வகுடிகளுடன் சண்டையிட்டான். பின்ன‌ர் வ‌ந்த‌ சிங்க‌ள‌வ‌ர் இல‌ங்கையின் தெற்கு ப‌குதியிலும், ந‌டுப்ப‌குதியிலும்(அதாவது கண்டியிலும், கோட்டையிலும்) இராச்சிய‌ம் அமைத்து வாழ்ந்து வ‌ந்த‌ன‌ர்.

 சிங‌கள‌ர்க‌ள் இந்திய‌ ஆரிய‌ மொழி பேசும் ப‌ல‌ இன‌க்குழுக்க‌ளில் ஒருவ‌ராவ‌ர். சிங‌க‌ள‌ர்க‌ள் பேசும் பாலி மொழியான‌து மூவாயிர‌ம் ஆண்டுக‌ளுக்கு முன்ன‌ர் த‌ற்போதைய சிந்து, குச‌ராத், ம‌ற்றும் வங்காள‌ ப‌குதிக‌ளில் தோன்றியதாக கருதப்படுகின்றது.

 பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் இந்து மதத்தை பின்பற்றினார்கள்.புத்த‌ம‌த‌ம் சித்தார்த்த‌ கௌத‌மர் கி.மு ஆறாம் நூற்றாண்டில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட‌ ம‌த‌மாகும். பெரும்பாலான‌ சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ள் பௌத்த‌ ம‌த‌த்தையும், சில‌ர் கிருத்துவ‌த்தையும் பின்ப‌ற்றினார்க‌ள். கிருத்துவ‌ம் கி.பி. முத‌லாம் அல்ல‌து இர‌ண‌டாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் சிரியாவிலிருந்து வ‌ந்த‌ வ‌ணிக‌ர்க‌ளால் இல‌ங்கையில் அறிமுக‌ப‌டுத்தப்ப‌ட்ட‌து.
மகாவ‌ம்சம்:

 சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளும், த‌மிழ‌ர்க‌ளும் வெவ்வேறு இன‌, மொழி, ம‌த‌ம் ம‌ற்றும் ப‌ண்பாட்டைக் கொண்ட‌வ‌ர்க‌ள். இவ்விரு இன‌க்குழுவினரும் தனித்தனி நிலப்‌ ப‌குதிக‌ளில் வாழ்ந்து வ‌ந்த‌ன‌ர். தொட‌ர்ச்சியாக‌ த‌ங்க‌ளுக்குள் போர் புரிந்தும் வ‌ந்துள்ள‌ன‌ர். சிங்க‌ள‌ர்க‌ள் த‌ங்க‌ள‌து மொழி, ம‌தம் ம‌ற்றும் இன‌ம் தான் உய‌ர்ந்த‌து என்ற‌ மேலாதிக்க‌ கொள்கையைக் கொண்ட‌வ‌ர்க‌ள். மேலும் தங்கள் மொழியும், மதமும் தான் இலங்கை முழுவதும் பரவி இருக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணினார்கள். ம‌ற்ற‌ இனத்தவரை அவ‌ர்க‌ள் வேற்று கிர‌க‌த்திலிருந்து வ‌ந்தவரைப் போல‌வே பார்த்த‌ன‌ர். இந்த‌ க‌ருத்து அறிமுகமாகியது புத்த‌ துற‌வி ம‌க‌தீரா ம‌கான‌மாவால் பாலி மொழியில் எழுத‌ப்ப‌ட்ட‌ சிங்க‌ள‌ வ‌ரலாற்று இதிகாசப் பாட‌லான ‘மகா வ‌ம்சம்’ என்ற‌ நூலின் மூலமாகவே தொடர்ந்து வந்த சிங்களர்களிடம் இந்த கருத்து வேரூன்றி போயிற்று. இதில் ஒரு ஆயிர‌ம் வ‌ருட‌ சிங்க‌ள‌ இராச்சிய‌த்தின் வரலாறு எழுத‌ப்ப‌ட்டுள்ளது‌.
                                     சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ள் இல‌ங்கை ஒரு பௌத்த‌ நாடே என்று கூறுகின்றார்க‌ள். அவ்வாறே வ‌ர‌லாறு முழுவ‌தும் இருந்து வ‌ந்த‌தாக‌வும் சொல்கின்றார்கள். அவ‌ர்களைப் பொருத்தவ‌ரை முத‌ல் ஆண்டு என்ப‌து ம‌கா வ‌ம்சாவில் கூற‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ கி.மு.543 லிருந்து தான் தொட‌ங்குகின்ற‌து. அத‌ற்கு ப‌ல‌ நூற்றாண்டுக‌ளுக்கு முன்னிருந்தே த‌மிழ‌ர்கள் வாழ்ந்த வரலாறு வரலாறு திட்டமிட்டே விலக்க‌‌ப்ப‌ட்டுள்ளது.

 1505ஆம் ஆண்டு முத‌லில் போர்ச்சுக்கீசிய‌ர்க‌ள் அங்கு வ‌ந்த‌ பொழுது மூன்று இராச்சிய‌ங்க‌ள் அங்கே இருப்ப‌தைக் கண்டார்கள். சிங்க‌ள‌ அர‌சுக‌ளான‌ கோட்டை ம‌ற்றும் க‌ண்டி இராச்சிய‌மும், த‌மிழர் அரசாண்ட‌ ஜஃப்னா‌ இராச்சியமும் அங்கே இருந்தன. போர்ச்சுக்கீசிய‌ வ‌ணிக‌ர்க‌ள் த‌ங்க‌ளுட‌ன் இராணுவ‌த்தையும் அழைத்து வந்திருந்தார்க‌ள். அந்த‌ இராணுவ‌ம் கோட்டை அர‌சை எளிதாக‌ கைப்பற்றி விட்ட‌து. அதி ந‌வீன‌ போர்க்க‌ருவிகளை வைத்திருப்பினும் அவ‌ர்க‌ளால் க‌ண்டியையும், யாழ்ப்பாணத்தையும் கைப்ப‌ற்ற‌ முடிய‌வில்லை. பல பத்தாண்டுகள் கழித்து இறுதியில் வெற்றி பெற்றாலும் போர்ச்சுக்கீசியர்கள் சிலோனில் இருந்த வரை மக்களின் எதிர்ப்பை சந்தித்தபடியே இருந்தார்க்ள். போர்ச்சுக்கீசிய‌ர்க‌ள் அந்தத் தீவை சிலாவோ என‌ப் பெய‌ரிட்ட‌ன‌ர். பின்ன‌ர் வ‌ந்த‌ ஆங்கிலேய‌ர் அதை சிலோன் என்று ஆங்கில‌த்தில் அழைத்தனர்.

 1658 ஆம் ஆண்டு இலங்கை மீது ட‌ச்சுக்காரர்கள் படையெடுத்தனர். இவ‌ர்க‌ள் முத‌லில் போர்ச்சுக்கீய‌ர்க‌ளுட‌ன் ச‌ண்டையி‌ட்டு கோட்டை அர‌சை கைப்ப‌ற்றின‌ர். டச்சுகாரர்களை எதிர்த்து கண்டி மக்கள் கெரில்லா யுத்தம் புரிந்தனர். டச்சுகாரர்கள் சிலோனின் தென் க‌ட‌ற்க‌ரையோர‌ ப‌குதிக‌ள‌னைத்தையும் த‌ங்க‌ள் வ‌ச‌ம் வைத்திருந்த‌ன‌ர். ஆனால் வடக்கு மற்றும் கிழ‌க்கில் இருந்த‌ த‌மிழ‌ர் இராச்சிய‌மும், ம‌த்திய (கோட்டை)ப‌குதி சிங்க‌ள‌ இராச்சிய‌மும் அவர்களால் கைப்பற்றப்படவே இல்லை.

 1795 ஆம் ஆண்டு அங்கு நுழைந்த ஆங்கிலேய‌ர்க‌ள் ட‌ச்சுக்காரர்களை வெளியேற்றி அவர்கள் வசமிருந்த பகுதிகளை ஒரு வருட காலத்திலேயே கைப்பற்றினார்கள். சிலோனில் வெவ்வேறு இன‌க்குழுக்களின் தனித்தனி இராச்சிய‌ங்க‌ள் இருப்பதை ஆங்கிலேயர்கள் கண்டார்கள். 1796 ஆம் ஆண்டு பிரிட்ட‌னின் அர‌ச செய‌லரான ஹியூ கிளெக்கான் தனது அர‌சுக்கு பின்வருமாறு எழுதினார்:
 

 இர‌ண்டு வெவ்வேறு இனகுழு அரசுகள் இலங்கையில் ப‌ல‌கால‌மாக‌வே இருந்து வ‌ருகின்ற‌ன‌. சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ள் தெற்கு ம‌ற்றும் மேற்கு ப‌குதியில் வெள்ளுவே ந‌தி பாயும் சில்லால்வ‌ரையிலும், ம‌லபாரிகள் (த‌மிழ‌ர்க‌ள்) வ‌ட‌க்கு ம‌ற்றும் கிழ‌க்கு ப‌குதியிலும் நிலை கொண்டுள்ள‌ன‌ர். இவ்விரு தேசங்களும் முற்றிலும் மாறுப‌ட்ட‌ இன‌, மொழி, பண்பாட்டு அடையாள‌ங்களைக் கொண்ட‌வையாகும்.

 “இந்த‌ இரு அர‌சுக‌ளையும் வெற்றி கொள்வ‌த‌ற்கு ஆங்கிலேய‌ருக்கு முப்ப‌து ஆண்டுக‌ள் தேவைப்ப‌ட்ட‌து. 1811ல் ப‌ண்டார‌ வ‌ன்னியனின் கெரில்லா படையை தோற்கடித்து தமிழரின் வ‌ன்னி பிர‌தேச‌த்தையும், 1815ஆம் ஆண்டு இறுதியாக‌ க‌ண்டி இராச்சிய‌த்தையும் ஆங்கிலேய‌ர்க‌ள் கைப்பற்றினார்க‌ள்.

  அங்கு அதிகமாக விளைந்த இலவங்கப்பட்டை, தேங்காய் போன்ற விளைபொருட்களையும், கிராஃபைட் போன்ற தனிமங்களை உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்திவிட்டார்கள். மாறாக‌ விவசாய நிலங்களை தேயிலைத் தோட்ட‌ங்களாகவும், இர‌ப்ப‌ர் தோட்ட‌ங்களாகவும், காப்பித் தோட்ட‌ங்களாகவும் மாற்றினார்கள். ஆங்கிலேய‌ வ‌ர்த்த‌க‌ர்க‌ள் எப்பொழுதும் விலைமிகு பொருட்க‌ளை திருடுவ‌திலேயே ஆர்வ‌ம் கொண்ட‌வ‌ர்க‌ள். சிலோனின் செமையான விவசாய பொருளாதாரத்தை அவ‌ர்கள் ஏற்றுமதிக்கான ப‌ண‌ப்ப‌யிர் விவ‌சாய‌மாக‌ மாற்றினார்கள்.

 காலனீய‌வாதிக‌ளால் ம‌த‌மான‌து ம‌க்க‌ளின் மேல் அதிகார‌ம் செலுத்த‌வும், அவ‌ர்க‌ளை கட்டுப் ப‌டுத்த‌வும் ப‌ய‌ன்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌து. போர்ச்சுக்கீசிய‌ர்க‌ள் திட்ட‌மிட்டு க‌த்தோலிக்க‌ ம‌த‌த்தை ப‌ர‌ப்பினார்க‌ள். பின்னர் வ‌ந்த‌ ட‌ச்சுக்கார‌ர்க‌ளும், ஆங்கிலேய‌ர்க‌ளும் த‌ங்க‌ள‌து புரட்டஸ்டாண்டு ம‌த‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் மூல‌ம் அப்ப‌ணியைத் தொட‌ர்ந்த‌ன‌ர். சில‌ர் ம‌த‌ம் மாறின‌ர் அல்ல‌து மாற்ற‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ர். இருப்பினும் பெரும்பான்மையான‌ ம‌க்க‌ள் த‌ங்க‌ள‌து ம‌த‌ ந‌ம்பிக்கைக‌ளை மாற்றிக் கொள்ள‌வில்லை. அவ‌ர்க‌ள் பௌத்த‌ அல்ல‌து இந்து மதத்தையே பின்பற்றினார்கள்.அர‌பு வ‌ணிக‌ர்க‌ளால் அங்கு இசுலாமும் அறிமுக‌ப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌து.

 “இலங்கையில் ஆங்கிலேய‌ர்க‌ள் பிரித்தாளும் ஆட்சி முறையை பின்ப‌ற்றினார்க‌ள்” ஜான் பிள்க‌‌ர்.

  ஆங்கிலேய‌ருக்கு தேநீர் தேவைப்ப‌ட்ட‌தால் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள் பெரும்பான்மையாக‌ வாழும் மலைப்பாங்கான மத்திய‌ப்பகுகளில் தேயிலைத் தோட்ட‌ங்க‌ளை அமைத்த‌ன‌ர். இத்தோட்டங்களில் வேலை செய்ய‌ சிங்க‌ள‌ர்க‌ள் முன்வ‌ராததால் இந்தியாவில் இருந்து த‌மிழ‌ர்க‌ளை அடிமைக‌ளாகக் கொண்டுவ‌ந்த‌ன‌ர். அதே நேரம் உள்நாட்டிலிருந்த ப‌டித்த நடுத்தர வர்க்க த‌மிழீழ‌ ம‌க்களை நாட்டின் நிர்வாக பணிகளை செய்ய தயார்படுத்தினார்கள் என்கிறார் பிள்க‌‌ர்(12). சிலர் கொடுத்த வேலையை செய்தார்கள், மற்றவர்களோ இந்த அதிகாரத்தை ப‌ய‌ன்ப‌டுத்தி தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினரை ஒடுக்க பயன்படுத்தினார்கள்.

 இன‌க்குழு, வர்க்கம், சாதிப் பாகுபடுகள் ஆகியவை பூர்வகுடிகள் இடையே மட்டுமின்றி, புதிதாக குடியேறிவர்கள் மத்தியிலும்  திட்டமிட்டு புகுத்தப்பட்டது. 18ஆம் நூற்றாண்டின்  மத்தியில் ஆங்கிலேய, செர்மானிய கல்வியாளர்கள் “இன‌ மேலாதிக்கம்” செய்வதற்காக‌ முதலில் மொழியை அடிப்படையாக‌ வைத்தும், அடுத்து இனக்குழுவை அடிப்படையாக வைத்தும் ஒரு க‌ருத்தியலை வரையறுத்தார்கள். ஆங்கிலேயர்கள் சிங்களர்களை தங்களது ஆரிய குடும்பத்தைச்(உயர் வகுப்பினர்) சேர்ந்தவர்களாக கருதினார்கள். அதாவது ஆங்கிலேயர்(மற்றும் செர்மானியர்) உயர் வகுப்பினர்(வெள்ளை ஆரியர்கள்) என்றும், சிங்களவர்கள் அதற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள மேல் வகுப்பினர் (இந்திய ஆரியர்கள்) என்றும், த‌மிழ‌ர்கள் க‌ருப்பாக‌ இருந்த‌த‌னால் காலனீய அடிமை உழைப்பாளிகளாக அதாவது “தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினராக” ஆக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். மகாவம்சத்தில் கண்டுள்ளபடி சிங்களவர்கள் நாங்கள் உயர்வானவர்கள் என்ற மேலாதிக்க கருத்தியலுக்கு இது மேலும் வலு சேர்த்தது. 1870ஆம் ஆண்டு செர்மானிய‌ எழுத்தாள‌ரான‌ மேக்சு முல்லர் இந்தோ ஆரிய மொழிகளின் தோற்றம் குறித்து எழுதிய போது தான், “ஆரிய இனம்” என்ற பதத்தை உருவாக்கினார். இதற்காக பின்னாட்களில் அவர் வருத்தம் தெரிவிக்கும் படி நேர்ந்தது(13).

   கிரேக்கமும், இல‌த்தீனும் உய‌ர்ந்த‌ மொழிகள் என்ற‌ க‌ருத்தாக்க‌ம் ஐரோப்பிய‌ர்களிடம் இருந்த‌து. எனவே அவற்றை ஒத்த சிங்க‌ள மொழியும் உய்ர்வான மொழி என்று காலனீய ஆட்சியாளர்கள் கருதினார்கள்.சிங்கள மொழி சமஷ்கிருத மொழியில் இருந்து தோன்றியது.இந்த மொழி அடையாளத்தை கொண்டு மூலம் காலனீயவாதிகள் உள்நாட்டில் இருந்த இரு இனக்குழுக்களிடையே பிரிவினையை மிக ஆழமாக நிறுவினார்கள். இந்த அடிப்படையில் சிங்களவர்களுக்கு அவர்கள் நில உரிமையை அளித்தார்கள். நாட்டின் மத்திய பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட ஆங்கிலேய தேயிலை, இரப்பர் தோட்டங்களில் உழைப்பதிலிருந்து அவர்களுக்கு விலக்களித்தார்கள்‌. மேலும் அம்ம‌ண்ணின் பூர்வ‌ குடிக‌ளான‌ த‌மிழ‌ர்க‌ளை ஆங்கிலேய‌ர்க‌ள் வ‌ட‌க்கு ம‌ற்றும் கிழ‌க்கு ப‌குதிக‌ளுக்குள் மட்டும் குடியிருக்க இசைவளித்தார்கள். தென் இந்தியாவிலிருந்து அழைத்து வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட எட்டு இலட்சம் முதல் ப‌தினைந்து இல‌ட்ச‌ம் த‌மிழ‌ர்க‌ளும் தேயிலைத் தோட்ட‌ங்க‌ள் உருவாக்கும் ப‌ணிக‌ளில் ஈடுப‌டுத்துவதற்காக அடிமை உழைப்பாளிகளாக அழைத்துவரப்பட்டார்கள். இவ‌ர்க‌ளில் கால் பகுதியினர் (சுமார் 70,000 பேர்) 1840களில் வ‌ரும் வ‌ழியிலேயே நோய்க‌ளுக்குப் பலியாயின‌ர். இந்த தமிழர்களின் நிலை அமெரிக்கா நாடுகளில் அடிமைக‌ளாக உழைக்க அழைத்து வரப்பட்ட‌‌ ஆப்பிரிக்க‌ர்க‌ளுக்கு ஒப்பான‌து.

  புரட்ட‌சுடாண்டு ம‌த‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் தான் வ‌டக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் வாழ்ந்த‌ த‌மிழ‌ர்களுக்கு கல்வியின் மூலம் அர‌சிய‌ல் விழிப்புண‌ர்வு ஏற்ப‌டுத்தினர் என்பது ஒரு வரலாற்று முரண்! இதுவே கிருத்த‌வ‌ மேலாதிக்க‌த்தை எதிர்க்கும் வகையில் இந்து மத உணர்வை மேலோங்கச் செய்தது. அதுபோலவே அர‌பு நாடுக‌ளில் ஆண்க‌ளுக்கு த‌னியாக‌வும், பெண்க‌ளுக்கு த‌னியாக‌வும் க‌டுமையான மத கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வ‌ருவ‌ததை அண்மைய‌ வரலாற்றிலிருந்து நாம் காண்கின்றோம். இவையெல்லாம் மேற்கத்திய வல்லரசுகளின் ஊடுருவலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதற்காகவே‌ உருவாக்கப்பட்டன. இதே கண்ணோட்டத்தில் தான் பால‌சுதீன‌த்தில் யூத‌ர்கள் திணிக்கும் தீண்டாமையை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

  ப‌தினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் கிருத்துவ‌ ம‌த‌ நிறுவன‌ங்க‌ளின் மேலாதிக்க‌த்தை த‌டுப்ப‌த‌ற்காக இந்து சீர்திருத்தவதி ஆறுமுக‌ நாவ‌ல‌ர் என்ப‌வ‌ரால் ப‌ல சங்கங்களும், ப‌ள்ளிக‌ளும், கோயில்க‌ளும், அச்சுக் கூட‌ங்க‌ளும் தொட‌ங்க‌ப்ப‌ட்டன. கிருத்தவ மத மேலாதிக்கத்தை எதிர்ப்பதற்காக த‌மிழ‌ர்க‌ள் த‌ங்க‌ள‌து இல‌க்கியங்களையும், செய்தித்தாள்க‌ளையும் தாங்களே பதிப்பித்தார்கள். கல்வி அறிவு இந்து மதத்தையும், அதன் கொள்கைகளையும் பரப்புவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது.  த‌மிழ‌ர்கள் தங்களை தனிப்பட்ட இனக்குழுவாக உறுட்யுடன் நிலைநிறுத்தி கொண்டார்கள். இதுவே பின்னாளில் த‌மிழ‌ர்க‌ள் சிங்க‌ள‌வ‌ர்களுக்கு இணையாக நடத்தப்பட வேண்டும் அல்லது ஈழத் தமிழர்களுக்கு தனிதேசிய உரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கோருவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தன.‌

 ப‌ல்வேறு கால‌ங்க‌ளில் அங்கு ஆட்சி செய்த‌ காலனீய‌ க‌வ‌ர்ன‌ர்க‌ள் இரு இன‌க் குழுவையும் ச‌ம‌மாக‌ ம‌தித்த‌ன‌ர். ஆனால் அவ‌ர்க‌ள் ஒருவ‌ரை வைத்து இன்னொருவ‌ரை ஆளும் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை செய்தார்க‌ள். 1833ஆம் ஆண்டு வரை அங்கிருந்த‌ ப‌ழைய‌ நிர்வாக‌ அமைப்பைக் கலைத்து, எல்லாப் ப‌குதிக‌ளையும் ஒன்று சேர்த்து புதிய‌ நிர்வாக‌ அமைப்பு உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. புதிய‌ நிர்வாக‌ அமைப்பில் மூன்று ஐரோப்பிய‌ர்க‌ளும், ஒரு சிங்க‌ள‌ த‌ர‌ப்பைச் சேர்ந்த‌வ‌ரும், ஒரு த‌மிழ், ஒரு ப‌ர்கர்(ஐரோப்பிய, ஆசிய கலப்பினத்தவர்கள்) ஆகியோர் இடம் பெற்றனர்.

  ம‌லைய‌கத் த‌மிழ் தொழிலாள‌ர்க‌ளுக்கும், அர‌பு இசுலாமிய‌  இன‌த்தைச் சேர்ந்த‌வ‌ர்க‌ளுக்கும் பிர‌திநிதித்துவ‌ம் கொடுக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை. 1915ல் இன‌வெறி சிங்க‌ளர்க‌ள் பெரும்பான்மையான ம‌லைய‌க‌த் த‌மிழ‌ர்களைக் கொன்ற‌ன‌ர். 1931ல் ம‌லைய‌க‌த்தில் உழைக்கும் ம‌க்க‌ளில் சிறுபான்மையின‌ரான‌ ம‌லையாளிக‌ள் சிங்க‌ள‌வ‌ர்களால் தாக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். அத‌னால் அவ‌ர்க‌ள் கேர‌ளாவிற்கு திரும்பச் சென்று விட்ட‌ன‌ர்.

 1921ஆம் ஆண்டு காலனீய‌வாதிக‌ள் நிர்வாக‌ அமைப்பை மீண்டும் மாற்றியபோது, சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளுக்கு பதிமூன்று இட‌மும், த‌மிழ‌ர்க‌ளுக்கு மூன்று இட‌மும் கொடுக்கப்பட்ட‌து. இதிலிருந்து தமிழ‌ர்க‌ள் தாங்க‌ள் சிறுபான்மையின‌ர் என‌ உண‌ர‌த் தொட‌ங்கினார்கள்.  1931ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் நிர்வாக‌ அமைப்பை மாற்றி ஒரு நபருக்கு ஒரு வாக்கு என்ற அடிப்படையில் த‌மிழ‌ர்க‌ளுக்கும் ச‌ம‌ உரிமை கொடுக்க‌ பிரிட்ட‌ன் முன் வ‌ந்த‌போது பெரும்பான்மையான‌ சிங்க‌ளர்க‌ளால் அது எதிர்க்க‌ப்ப‌ட்ட‌து.  இந்த‌ எதிர்ப்பு இன்று வ‌ரை தொட‌ருகின்ற‌து.வ‌ர்க்க‌ சாதி பிரிவினைக‌ளை வ‌லியுறுத்தி, சிறுபான்மைத் த‌மிழினத்தை ஒடுக்கும் உரிமையை பெரும்பான்மை சிங்க‌ளர்கள் த‌க்க‌வைத்துக் கொண்ட‌னர். அர‌ச‌மைப்பில் க‌வ‌ன‌ம் எடுத்துக் கொள்ளாம‌ல் அதிகார‌ப் ப‌கிர்வில் அங்க‌ம் வ‌கிப்ப‌து குறித்தே இரு த‌ர‌ப்பின‌ரும் க‌வ‌ன‌ம் குவித்த‌தால், இரு த‌ர‌ப்பு தேசிய‌வாதிக‌ளும் ப‌கையை அதிக‌ரித்துக் கொண்டே சென்றார்கள், இது இன்று வ‌ரை தொட‌ர்கின்ற‌து.

 நூற்றைம்ப‌து ஆண்டு கால‌ பிரிட்ட‌னின் ஆட்சியில் பிரிட்ட‌ன் நிலையான‌ கொள்கைக‌ள் எதையும் கொண்டிருந்த‌தில்லை. ப‌ல‌  ச‌ம‌ய‌ங்க‌ளில் த‌மிழ‌ருக்கும் சிங்க‌ள‌வ‌ருக்கும் இடையே ச‌ண்டை ஏற்பட்டது. ஆனால் இது பௌத்தர்களுக்கு, இந்து, கிருத்துவ, இசுலாமிய மதத்தவரிடையே நிலவும் மதப்பிரச்சனையாக முன்னிறுத்தப்ப‌ட்ட‌து. இத‌ன் தொட‌ர்ச்சியே இன்றும் தொட‌ரும் பௌத்த‌ ம‌த‌ வெறியாகும். பெரும்பான்மையான‌ நேர‌ங்க‌ளில் பௌத்த‌ ம‌த‌ ந‌ம்பிக்கை கொண்ட‌வ‌ர்க‌ளே ம‌ற்ற‌ ம‌த‌ ந‌ம்பிக்கை கொண்ட‌வ‌ர்களைத் தாக்கினார்க‌ள். இது போன்ற‌ வ‌ன்முறை ச‌ம்ப‌வ‌ங்க‌ள் ந‌டைபெறும் பொழுது பிரிட்டன் அரச காவலாளிக‌ள் ஓரமாக‌ நின்று அமைதி காத்தன‌ர்.
 
  1930 க‌ளின் பிற்ப‌குதியில்  குறிப்பாக‌ இர‌ண்டாம் உல‌க‌ப் போர் கால‌க‌ட்ட‌த்தில் த‌மிழ‌ர்களும், சிங்க‌ள‌ர்களும் சுத‌ந்திர‌ம் கோரினார்க‌ள். ப‌ல்வேறு இட‌துசாரி அமைப்புக‌ளும், சில‌ பழ‌மைவாத‌ இன‌க்குழுக்க‌ளும் உருவாகின. பெரும்பான்மையான இலங்கை மக்கள் காலனீய பிரிட்டனின் மேல் கொண்ட வெறுப்பினால் போரில் செர்மனியின் வெற்றியை எதிர்பார்த்த‌ன‌ர்.

 ஆங்கில‌த்தை ஆட்சி மொழியிலிருந்து அக‌ற்றி சிங்க‌ள‌மும், த‌மிழும் ச‌ம உரிமையுட‌ன் ஆட்சி மொழியாக்க‌ த‌மிழ‌ர்க‌ள் பாடுப‌ட்ட‌ன‌ர். இதை சில‌ சிங்க‌ளத் த‌லைவ‌ர்க‌ள் ஆத‌ரித்த‌ன‌ர். ஆனால் பெரும்பாலான‌ சிங்க‌ள‌ர்க‌ள் இதை எதிர்த்த‌ன‌ர். மகாவம்ச கருத்தியலின் படி சிங்க‌ளமே அர‌சு மொழியாக‌வும், பௌத்த‌ ம‌த‌மே அர‌சு ம‌த‌மாக‌வும் நிறுவப்படுவ‌தை பொன்ன‌ம்ப‌ல‌ம் என்ற‌ த‌மிழ்த் த‌லைவ‌ர் 1939ல் கண்டித்துப் பேசினார். இத‌னால் ஆத்திர‌ம‌டைந்த‌ சிங்களக் காடைய‌ர்க‌ள் ப‌ல‌ த‌மிழ‌ர்களைக் கொன்ற‌ன‌ர். இந்த‌ வ‌ன்முறையை ம‌ட்டுமே பிரிட்ட‌ன் முத‌ன் முறையாகத் த‌டுத்த‌து. ஆனால் இருப‌த்தி ஆறு ஆண்டு கால‌ உள்நாட்டுப் போருக்கான‌ விதை இங்கே தான் விதைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து.

 இர‌ண்டாம் உல‌க‌ப் போரின் முடிவுக்குப் பின் பிரிட்ட‌ன் அர‌சு பல தேசிய இனங்களும், நாடுகளும் தங்களது இறையாண்மையைக் காப்ப‌த‌ற்காக முன்னெடுத்த‌ போராட்ட‌ங்களைக் கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டது. 1947ல் இந்தியா பிரிட்டன் அரசின் ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாக அரசாகவும், பின்னர் இந்த நிர்வாக அமைப்பில் சில‌  ‌ மாறுத‌ல்க‌ளை செய்து இந்தியா 1950ல் குடியராக்கிய‌‌து. காந்தியால் முன்னெடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒத்துழையாமை இய‌க்க‌ம் வெற்றி பெற்ற‌து. இருந்த‌ போதிலும் “இந்து தேசிய‌வாதி” ஒருவ‌ரால் காந்தி 1948ல் ச‌ன‌வ‌ரி முப்ப‌தாம் திக‌தி அன்று சுட்டுக் கொல்ல‌ப்ப‌ட்டார். காந்தி எல்லா  இந்தியர்களும் ஒன்றாக‌ வாழ‌ வேண்டும் என விரும்பினார். ஆனால் பெரும்பான்மையான‌ முசுலிம்க‌ளோ த‌னிநாடு கோரின‌ர்.ப‌ல்வேறு இன‌க் க‌ல‌வ‌ர‌ங்க‌ளில்
முசுலிம்கள் பலர் கொல்ல‌ப்ப‌ட்டனர், பெரும்பான்மையான‌ முசுலிம்கள் வீடுகளை இழந்தனர். இதற்கு இந்தியா பொறுப்பேற்று இழப்பீட்டு தொகை வழங்கவேண்டும் என காந்தி எண்ணினார். இதை பெரும்பாலான “இந்து தேசியவாதிகள்” எதிர்த்தனர். இறுதியில் ஒரு “இந்து தேசியவாதியே” அவரை கொலை செய்தார்.

 இந்தியாவில் வாழும் பெரும்பான்மையான‌ இந்துக்க‌ள் ம‌ற்ற‌ இன‌த்த‌வரைத் தாழ்வாக‌ ந‌ட‌த்திய‌தைப் போல‌வே, பௌத்த‌ சிங்க‌ளர்க‌ள் த‌மிழ‌ர்க‌ளையும், முசுலிம்க‌ளையும் ந‌ட‌த்தின‌ர். த‌மிழ‌ர்க‌ளின் ம‌க்க‌ள்தொகை பெரும‌ள‌வில் குறைந்த‌து. நாட்டின் ம‌க்க‌ள் தொகையில் 30 விழுக்காடு இருந்த‌ த‌மிழ‌ர்க‌ள் 12.6 விழுக்காடு அள‌விற்குக் குறைந்து போனார்க‌ள். ப‌ல்லாயிர‌க்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ள் தொட‌ர்ந்து ந‌டைபெற்ற‌ உள்நாட்டு போரில் கொல்ல‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். ஏறக்குறைய‌ ப‌த்து இல‌ட்ச‌ம் த‌மிழ் ம‌க்க‌ள் இல‌ங்கையிலிருந்து வெளியேறி ப‌ல‌ நாடுக‌ளில் அக‌திக‌ளாக‌ த‌ஞ்ச‌ம் அடைந்து வாழ்ந்து வ‌ருகின்ற‌னர்(14).

ஆசுத்திரேலிய‌ பொதுவுடைமை ச‌ர்வ‌தேசிய‌ குழுவின் அறிக்கை (ஒக்டோப‌ர் 2009 தேசிய‌ க‌மிட்டி)

போரின் இறுதியில் ஏற்ப‌ட்ட‌ த‌மிழீழ‌ விடுதலைப் புலிக‌ளின் தோல்வி த‌மிழ‌ர்க‌ளின் த‌னி நாட்டு கோரிக்கையில் ஒரு முக்கிய‌ திருப்ப‌த்தை ஏற்ப‌டுத்தியிருக்கின்ற‌து. இது ஒரு புதிய‌ க‌ட்ட‌த்திற்குள் த‌மிழ‌ர்க‌ளின் த‌னி தேசத்திற்கான போராட்டத்தில் தமிழர்களை த‌ள்ளியுள்ள‌து.

த‌ற்போது கிடைத்துள்ள‌ புதிய‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளின்ப‌டி வட‌அமெரிக்காவின் முக்கிய‌ இராணுவ‌ உத‌விக‌ளால் இல‌ங்கை அர‌சை ஒரு அட‌க்குமுறை‌ போரின் மூலமாக‌ த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளை முற்றிலுமாக கட்டாயப்ப‌டுத்தியுள்ள‌‌து. புவிசார் அர‌சிய‌லுக்கும், த‌ன‌து ஏகாதிப‌த்திய‌ எல்லையை இந்து ச‌முத்திரப் ப‌குதிக‌ளில் விரிவுப‌டுத்துவத்தும் நோக்கத்திற்காக‌  வட‌அமெரிக்காவிற்கு இதை செய்தது.

 இல‌ங்கையின் இறுதிப் போரில் சீனாவும் வட‌அமெரிக்காவிற்குப் போட்டியாக‌ த‌ன‌து வ‌ர்த்த‌க‌ புவிசார் அர‌சிய‌ல் நோக்கங்க‌ளுக்காக இலங்கை அரசிற்க்கு இராணுவ உதவி அளித்துள்ள‌து.

நாம் இப்பொழுது முக்கிய‌மாகப் பார்க்க‌வேண்டிய‌ விட‌ய‌ம் உள்நாட்டில் இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முகாம்க‌ளில் வாழும் ம‌க்க‌ளின் அடிப்படைத் தேவைக‌ளையே. ஆனால் இல‌ங்கை அர‌சோ தொட‌ர்ச்சியான சித்தரவதை, வன்புணர்ச்சி, கொலைகள் மூல‌ம் அதை ஒரு வ‌தைபுரி முகாமாக‌ மாற்றி வ‌ருகின்ற‌து. மேலும் உணவு, நீர் போன்றவை மறுக்கப்பட்டு த‌மிழ‌ர்க‌ள் மிகக்க‌டுமையான‌ அட‌க்குமுறைக்கு ஆட்பட்டுள்ளார்கள்.

இது ஆசுத்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்க‌ இட‌து சாரி அமைப்புகளிடம் கையளித்துள்ள, கூபா உள்ளிட்ட ஆல்பா நாடுக‌‌ளிட‌ம் பேசி உண்மை நிலையை அவர்களுக்குத் தெரிவித்து தமிழர்களின் தனித் தேசத்திற்கான‌ உரிமையை ஏற்றுகொள்ளச் செய்ய‌ வேண்டிய முக்கிய வேலையையும், இலங்கையுடனான இராச்சிய‌ உறவுகளைத் துண்டிக்க வேண்டிய ச‌ர்வ‌தேசக்‌ க‌ட‌மையை இது எங்க‌ளுக்கு ஏற்ப‌டுத்தியுள்ள‌து.

 சிம்பாவே, ஈரான், இலங்கை போன்ற ஒடுக்குமுறை அரசுகளின் ‘ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு’ என்ற போலியான முழக்கத்தை நம்பி, மூன்றாம் உலக நாடுகளிலுள்ள அசலான தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிமைக்கான போராட்டங்களை எந்தக் காரணத்திற்க்காக ஆதரிக்க தவறினாலும், அது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலை போருக்கு எதிரானதேயாகும்(8).

குறிப்புக‌ள்.
9. This condensed history is gleaned for many sources: author maravanpulavu K. Sachithananthan (tamilnool@gmail.com ); latin americal friendship association, tamilnadu, India.( mughil@gmail.com); www.wikipedia.org many articles about tamil eelam, srilanka and their histories, religions and languages;
www.tamilnation.org/heritage/index.htm and many other sections in this comprehensive tamil self determination website. iam uncertain about the exatitude of the origins. who came first, specific dates, or how to determine linguistic lineages. The record is unclear, but what is clear is Sinhalese have jumped and treated tamils as inferior beings.
10. Genesis 10
11. Genesis 5-9
12. John pliger.”distant voices, desperatye lives”.New stateman, May 13. 2009.
13. see chapter. “Understanding the Aryan theory” by marisa angell, a american jew. the chapter is part of ” Culture and politics of identity in srilanka:. edited by Mithran thiruchelvam and dattathreya C.S., Published by International center for ethnic studies, Colombo, Sri lanka, 1998
14. Current poppulation statistics of the Democratic Republic od SriLanka – So named since 1978 – Show a population of 21 million people. 74%(15 million) Sinhalese; 12.6% (2.5 million) Tamils, 7.4%(1.5 Million) Moors,5.2% (1 Million) Indian tamil. 1978ஆம் ஆண்டு க‌ண‌க்கெடுப்பின்ப‌டி 74 விழுக்காடு சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளும், 12.6 விழுக்காடு த‌மிழ‌ர்க‌ளும், 7.4விழுக்காடு மூர்க‌ளும், 5.2 விழுக்காடு இந்திய‌ த‌மிழ‌ர்க‌ளும் இருந்த‌ன‌ர்.

மூலப்பிரதி : http://www.ronridenour.com/articles/2009/1116-rr.htm

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: