போருக்கு பின் , வ‌தைமுகாம் அவ‌ல‌ங்க‌ள். பகுதி 5/5. த‌மிழாக்க‌ம். ந‌ற்ற‌மிழ‌ன்.


போருக்குப் பின் , வ‌தைமுகாம் அவ‌ல‌ங்க‌ள். பகுதி 5/5. த‌மிழாக்க‌ம். ந‌ற்ற‌மிழ‌ன்.

    “இன‌ அழித்தொழிப்பின் பெயரால் 2009 ஆம் ஆண்டு இல‌ங்கை அர‌சு கொடூரமான போர்க் குற்ற‌ங்களைச் செய்ததோடு, மூன்று இல‌ட்ச‌ம் த‌மிழ‌ர்க‌ளை சட்டத்திற்க்கு புறம்பாக உள்நாட்டிலேயே இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாக்கி முகாம்க‌ளில் அடைத்து வைத்து தனது இன‌வெறியை வெளிப்ப‌டுத்தியுள்ளது. த‌மிழ‌ர்க‌ளை சிறுபான்மையினாராக்கி, அவ‌ர்க‌ளை இல‌ங்கையில் த‌னித்து விட்டுள்ள‌து. இந்த‌ இன‌வெறி ச‌மூக‌ புற‌க்க‌ணிப்புக‌ள், பொருளாதாரத் த‌டைக‌ள், நாச‌ப்ப‌டுத்துதல்,சித்திரவதை செய்தல் போன்ற‌ கொடுமைகளின் தொட‌ர்ச்சியான‌ வ‌ர‌லாற்றைக் கொண்ட‌து. “முத‌லில் அமைதி வ‌ழி போராட்டமாகத் தோன்றி, பல பத்தாண்டுக்கால உள்நாட்டுப் போராக நீடிக்க காரணமான வேர்கள் இந்த இனவெறியில் தான் உள்ளன‌” என‌க் கூறுகின்றார் ச‌மூக‌ ஆர்வ‌ல‌ர் அருந்த‌தி ராய்.(47)

“காசாவில் ந‌ட‌ந்த‌தை விட மிக‌ மோச‌மான‌ நிக‌ழ்வு இது. காசாவிலாவ‌து போர்ப் பகுதியில் ஊட‌க‌விய‌லாள‌ர்களும், பார்வையாள‌ர்களும் அனும‌திக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ர். ஆனால் இங்கு அதுவும் இல்லை” எனக் கூறுகின்ற‌து ஐ.நா. ஆசியாவின் மீக‌ நீண்ட‌ போரான‌ இந்த‌ உள்நாட்டுப் போரில் 6,200 வீர‌ர்க‌ளும், 22,000 கொரில்லாப் போராளிக‌ளும் கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌தாக‌ இல‌ங்கை இராணுவம் கூறுகின்ற‌து. 80,000லிருந்து 1,00,000 வ‌ரையிலான‌ பொதும‌க்க‌ள் இந்தப் போரினால் இற‌ந்த‌தாகக் கூறுகின்ற‌து ஐ.நா”. இதை எலிசா ரிச்சே என்ப‌வ‌ர் “பிரேன்சா ம‌ரியா சோச‌லிச‌ட்டாவில்” என்ற நாளிதழில் அவ‌ர் எழுதியுள்ளார். (48)

 ரிச்சே மேலும் இவ்வாறு கூறுகின்றார். “போரின் போது இர‌ண்டு இல‌ட்ச‌ம் துருப்புகளைக் கொண்ட‌ இராணுவ‌ம், இந்த‌ அமைதிக் கால‌த்தில் மேலும் ஒரு இல‌ட்ச‌ம் துருப்புகளைச் சேர்த்துள்ள‌து. போர்க் காலத்தைவிட‌‌ அதிக‌ எண்ணிக்கையில்‌ துருப்புகளைக் கொண்ட அமைதி காலம் மிகவும் விசித்திர‌மானது…..”

 திட்ட‌மிட்ட‌ முறையில் தமிழின அழித்தொழிப்பைத் தொட‌ருவ‌த‌ற்காக‌ அதிக‌ துருப்புக‌ள் தேவைப் ப‌டுகின்ற‌ன‌ர். த‌மிழ‌ர்க‌ளின் பூர்வீக‌ நில‌ங்க‌ள் சிங்க‌ள‌ குடியேற்ற‌ங்க‌ளால் நிர‌ப்ப‌ப்ப‌டுகின்ற‌து. இந்த‌ நிக‌ழ்வைத் தான் ஜான் பில்ஜ‌‌ர் இசுரேல் பால‌சுதீன‌த்தில் மேற்கொண்ட செயல்திட்டத்துடன் ஒப்பிடுகின்றார்.

 இல‌ங்கை த‌ன‌து போர் வெற்றியை அறிவித்த‌ ம‌று நாள‌ன்று இல‌ங்கைக்கான‌ இந்திய‌ தூத‌ராக‌ ப‌ல‌ வ‌ருட‌ங்க‌ள் ப‌ணியாற்றிய‌ ப‌த்ர‌குமார் என்ப‌வ‌ர் இவ்வாறு கூறினார்:

 “ஏற்க‌ன‌வே த‌மிழ‌ர்க‌ளின் கிழ‌க்கு ப‌குதியில் அவ‌ர்க‌ள் பிர‌ச்ச‌னையைத் தீர்த்து விட்டார்க‌ள்…. அதாவ‌து அங்கு இனி த‌மிழ‌ர்க‌ள் பெரும்பான்மையினர் இல்லை. அதே போல‌ நாளையிலிருந்து அவ‌ர்க‌ள் தொட‌ர்ச்சியான‌ திட்ட‌மிட்ட‌ சிங்க‌ள‌ காலனீய‌ ஆதிக்க‌த்தின் மூல‌ம் க‌ட‌ந்த இருபது வ‌ருட‌ங்க‌ளாக பிர‌பாக‌ர‌ன் கோலோச்சிய தமிழர்களின் வ‌ட‌க்குப் ப‌குதியிலும் மேற்கொள்வர்கள்….வடக்கு பகுதி இனி தமிழர்களின் பகுதியாக நீடிக்க விடக்கூடாது என்பதில் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள்.  அதிக‌ப‌ட்ச‌மாக‌ ஒரு பத்து வ‌ருட‌ங்க‌ள் போதும், அவ‌ர்க‌ள் த‌மிழ‌ர்க‌ளின் இரத்தம் தோய்ந்த நீண்ட‌ துயரமான போராட்டத்தை வெறும் வ‌ர‌லாற்று சின்னமாக மாற்றி விடுவார்க‌ள்”. (49)

 இன அழித்தொழிப்பு ப‌ல‌ இல‌ட்ச‌க்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ளை சிறைப் ப‌டுத்தி, அவ‌ர்க‌ளுக்குத் தேவையான‌ அடிப்ப‌டை உரிமைக‌ளை ம‌றுத்துவ‌ருவ‌த‌ன் மூல‌ம் தொட‌ர்கின்ற‌து. போர் முடிவ‌த‌ற்கு ஒரு வ‌ருட‌த்திற்க்கு முன் இல‌ங்கை அரசு போர்ப் ப‌குதியிலிருந்து வெளியேறி ம‌க்க‌ளை ந‌ல‌ன்புரி முகாம்களுக்கு வரச் சொல்லியது. இந்த‌ முகாம்க‌ள் ஐ.நாவின் விதி முறைக்கு உட்ப‌ட்ட‌தே. உண‌வு, குடிநீர், சுத‌ந்திர‌மான‌ ந‌ட‌மாட்டம், முகாமில் இருந்து வெளியேறி த‌ன‌து குடும்ப‌த்துட‌ன் சேர்வ‌து ஆகிய‌‌ அனைத்து உரிமைக‌ளும் தேவைகளையும் அங்கு தங்கியுள்ள த‌மிழ‌ர்க‌ளுக்கு ம‌றுக்க‌ப்ப‌ட்டு ஐ.நாவின் விதிமுறைக்கு நேர்மாறாக உள்ளன முகாம்கள்.

 “நான் த‌மிழ‌ர்க‌ளை பட்டினி போட்டு முற்றிலுமாக இந்நாட்டிலிருந்தே ஒழித்து விட்டால், சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள் ம‌கிழ்ச்சியாக‌ இருப்பார்க‌ள்” என‌ “டெய்லி டெலிகிராப் (இங்கிலாந்து)” நாளித‌ழுக்கு யூலை 11, 1983 அன்று அதிப‌ர் செய‌வ‌ர்த்த‌னே அளித்த‌ நேர்காண‌லில் கூறினார்.

கால் நூற்றாண்டுக்குப் பின் த‌ற்போதைய‌ அதிப‌ர் த‌னது முன்ன‌வ‌ர்க‌ளின் இன‌ப்ப‌டுகொலை எண்ண‌த்தை நிறைவேற்றி உள்ளார். ம‌கிந்த இராசபக்சே “சட்டத்திற்க்கு புறம்பாக உள்நாட்டிலேயே இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாகி முகாம்க‌ளில் தங்கி இருப்போர் தங்கள் விருப்ப‌த்துட‌னே அங்கு வாழ்வ‌தாக‌வும்”, அங்கு அவ‌ர்க‌ளுக்கு எல்லா அடிப்படைவசதிகளும் கொடுக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌தாக‌வும் தொட‌ர்ந்து சொல்லி வ‌ருகின்றார். ஐ.நாவின் ம‌னித‌ உரிமைக்குழு விவாதம் இலங்கையின் மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான விசாரணையை தடுத்து விட்டதால், சில‌ ஐ.நா பார்வையாள‌ர்கள் வ‌ருகையை த‌விர‌ எந்த‌ ஒரு விசார‌ணையும் ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட‌வில்லை. அவ்வாறு பார்வையிட்ட‌வ‌ர்களின் கருத்துகளும் இராசபக்சேவின் கருத்துகளும் நேரெதிராக உள்ளன‌.

செப்ட‌ம்ப‌ரில் ஐ.நாவின் அர‌சிய‌ல் குழு த‌லைவ‌ரான‌ லின் பாசுகோ இந்த‌ முகாம்களைப் பார்வையிட்ட‌ போது “ம‌க்க‌ள் சுத‌ந்திர‌மாக‌வும், அடிப்ப‌டை உரிமைக‌ளுட‌னும் அங்கு ந‌ட‌த்த‌ப‌ட‌வில்லை” என்றும், உல‌க‌ நாடுக‌ளில் உள்நாட்டு அகதிகள் முகாம்க‌ளில் கடைப்பிடிக்க‌ப‌டும் விதிக‌ளுக்கு நேரெதிராக‌ இந்த‌ முகாம்கள் இருப்பதாகவும், ஒரு வெளிப்படையான தன்மையே இல்லை” என்றும் கூறினார்.(50)

“சுத‌ந்திர‌மான‌ ந‌ட‌மாட்ட‌ம் என்ப‌த‌ற்கு இராச‌ப‌க்சேவோ பாசுகோவிட‌ம் வேறொரு க‌தையைக் கூறுகின்றார். இராணுவ‌ம் போர் ந‌டை பெற்ற‌ ப‌குதிக‌ளிலிருந்து க‌ண்ணி வெடிகளை அக‌ற்றி வ‌ருவ‌தாக‌வும், ம‌க்க‌ளிடையே மறைந்துள்ள சில‌ போராளிக‌ள் கண்டுபிடிப்பதற்காகவுமே சுதந்திரமான நடமாட்டம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்”  கூறுகின்றார். அமெரிக்க‌ குடிம‌க்க‌ள் ஒருங்கிணைப்பாள‌ர் கூறிய‌தாக‌ ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ன்னிப்பு ச‌பை கூறிய‌து. “ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌னித‌ உரிமை ச‌ட்ட‌ங்களின் படி‌ போரில் சிறைப் பிடிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ போராளிக‌ளை போர் முடிவடைந்த பின்னர் எந்த‌வித‌ த‌டையுமின்றி உடனடியாக விடுவிக்க‌வேண்டும் எனக் கூறுகின்ற‌ன”.

யூலை மாத‌த்தில் புலிக‌ள் அமைப்பில் இருந்த‌தாக‌வும், புலிக‌ளுட‌ன் தொட‌ர்புள்ள‌தாக‌வும் க‌ருத‌ப்ப‌ட்ட‌ 9,400 ம‌க்க‌ள் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டு தனியே வைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ர்.  ஆறுமாதங்களாகியும் இன்னும் அவர்கள் விடுத‌லை செய்ய‌ப்ப‌ட‌வில்லை.

மேலும் ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ன்னிப்பு ச‌பை “முகாம்க‌ள் எல்லாம் இராணுவ‌ம‌ய‌மாக்க‌ப்ப‌டுள்ள‌தாக‌வும், 19 உறுப்பின‌ர்களைக் கொண்ட‌ இராணுவ‌ சென‌ர‌ல் ச‌ந்திர‌கிரி த‌லைமையிலான‌ குழு மே மாத‌ இறுதியில் அமைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. ” உள்நாட்டு அகதிகள் முகாம்க‌ளில் வாழும் ம‌க்க‌ளை அவ‌ர்க‌ளின் வாழ்விட‌ங்க‌ளில் மீள்குடியேற்ற‌வும், வ‌ட‌க்குப் ப‌குதிக‌ளில் க‌ட்ட‌மைப்பு மற்ரும் மேம்பாட்டுப் ப‌ணிகளும் இக்குழுவிடம் கொடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌. ஆனால் இன்று வ‌ரை எந்த ஒரு பணியும் ந‌டை பெற‌வில்லை. இந்த‌ இராணுவ‌ சென‌ர‌லான‌ சந்திர‌கிரி வ‌ட‌க்கு பிராந்திய‌த்திற்கு க‌வ‌ர்ன‌ராக‌வும் நிய‌மிக்க‌ப்பட்டுள்ளார். ஆனால் இன்னும் ம‌க்க‌ள் முள்வேலிக‌ளுக்குள்ளேயே ஆயுத‌ம் தாங்கிய‌ இராணுவ வீரர்களால் மிருகத்தனமாக‌  சிறை வைக்க‌ப்ப‌டுள்ள‌ன‌ர். “இந்த‌ முகாம்க‌ளில் ம‌க்க‌ள் கைது செய்ய‌ப‌டுவ‌தும், ம‌க்க‌ள் காணாம‌ல் அடிக்கப்படுவதும் அதிக‌ரித்துள்ளதாக‌ இல‌ங்கை ம‌னித‌ உரிமை அமைப்புக‌ள் கூறுகின்ற‌ன‌ ” என‌ ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ன்னிப்பு ச‌பை கூறியுள்ள‌து.

” 1980 களிலிருந்து சிங்கள பயங்கரவாதத்தினால் பொதுமக்கள் காணாமல் அடிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். பொதுமக்கள் காணாமல் அடிக்கப்படுவதில் இலங்கை உலக அளவில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது .இதை விசாரணை செய்ய ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை….இது ம‌னித‌ உரிமை மீற‌ல்க‌ளை மேலும் அதிக‌ரிக்கச் செய்கின்ற‌து. புலிக‌ளுட‌ன் தொட‌ர்புள்ளதாக‌ க‌ருத‌ப்ப‌டும் ம‌க்க‌ள் ச‌ட்ட‌ விரோத‌மான‌ முறையில் கொல்ல‌ப்ப‌டுவ‌தும், காணாம‌ல் அடிக்கப்படுவதும், கொடுமையான‌ முறையில் சித்திரவதைப்படுவதும் நடந்துள்ளதாக‌ முந்தைய‌ ஆய்வுக‌ள் கூறுகின்ற‌ன‌”.

“ந‌ல‌ன் புரி முகாம்க‌ள் என‌ அர‌சு கூறிகொள்ளும் இந்த “வ‌தை முகாம்க‌ளில்” ம‌க்க‌ள் சுத‌ந்திரமாக‌ ந‌டமாடவிடாதது ம‌ட்டும‌ல்லாமல், இராணுவ‌ வீர‌ர்க‌ள் த‌ங்க‌ளுக்கு விருப்ப‌ப‌ட்ட‌ பெண்களைக் க‌ற்ப‌ழிப்ப‌தும், அங்கே க‌ழிவுக‌ள் நிறைந்த‌ ப‌குதிக‌ளில் நோய் தொற்றும் வாய்ப்பு உள்ள‌ இட‌ங்க‌ளில் ம‌க்க‌ள் வாழ்கின்றனர். இது தவிர போதிய‌‌ உணவு, குடிநீரும், ம‌ருத்துவ‌ உத‌விகளும் இல்லாம‌ல் அங்கு இற‌ப்பு விகித‌ம் அதிக‌மாகியுள்ள‌தாகவும் கூறுகின்ற‌து ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ன்னிப்பு ச‌பை.

பெண்களும், குழந்தைகளும் மிகவும் மோசமான முறையில் நடத்தப்படுவதாக யுனிசெப்பின் த‌லைமைச் செய்தித் தொட‌ர்பாள‌ர் எல்ட‌ர் கூறுகின்றார். இவ‌ரின் இந்த‌ அறிக்கைக்குப் பின் இவ‌ர் இல‌ங்கையிலிருந்து வெளியேற்ற‌ப்ப‌ட்டார். எல்ட‌ர் மேலும் கூறுகிறார் “நினைத்துப் பார்க்கக்கூட‌ முடியாத‌ நிலையில் போரினால் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ குழ‌ந்தைக‌ள் அபாயகரமான‌ காய‌ங்க‌ளுட‌ன் வாழ்ந்து வ‌ருவ‌தாகக் கூறினார்”. (51)

ஐ.நாவின் த‌லைமைச் செய‌ல‌ரான‌ பான்.கி.மூன் இல‌ங்கையை ஆரம்ப‌த்தில் விம‌ர்சிக்க‌வில்லை. இவ‌ர் புலிக‌ள் அமைப்பை ம‌ட்டும் அத்துமீறலுக்காக‌ விம‌ர்சித்தார். ஆனால் அவ‌ரும் கூட‌  போர் ந‌ட‌ந்து ஒருவார‌த்திற்குப் பின் முகாம்களைப் பார்வையிட்ட‌ பின் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

 ” நான் ப‌ல‌ நாடுக‌ளில் இது போன்ற முகாம்களைப் பார்வையிட்டுள்ளேன். ஆனால் இந்த‌ இட‌ம் என‌து ம‌ன‌தை மிக‌வும் பாதித்துள்ள‌து. இடம்பெயர்வுக்கு ஆளாகி இங்கு வாழும் ம‌க்க‌ளுக்காக‌ நான் வ‌ருந்துகிறேன்”. என‌ அவ‌ர் சி.என்.என்னிற்கு அளித்த‌ நேர்காண‌லில் இவ்வாறு கூறினார். இவ‌ர் பார்வையிட்ட‌ மானிக்ஃ பார்ம் முகாம் தான் எல்லோருக்கும் காட்ட‌ப்படும் ஒரு முகாமாகும். மேலும் அவ‌ர் பொது ம‌க்க‌ள் மீதான குண்டு வீச்சுக‌ளின் மேல் விசார‌ணை ந‌ட‌த்துவ‌தாக‌வும் உறுதிய‌ளித்தார்.(52)

2,80,000 ம‌க்க‌ளில் வெறும் 15,000திலிருந்து 40,000 வ‌ரையிலான‌ ம‌க்க‌ள் ம‌ட்டுமே ந‌வ‌ம்ப‌ர் 1, 2009 அன்று விடுவிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌தாக‌வும், இவ‌ர்க‌ளிலும் பெரும்பால‌ன‌வ‌ர்க‌ள் கையூட்ட‌ளித்த‌த‌ன் மூல‌ம் விடுவிக்க‌ப்ப‌ட்டாதாக‌வும் கூறுகின்றது “ச‌ண்டே டைம்சு” நாளிதழ். அங்கு வாழ்ப‌வ‌ர்க‌ளின் விடுத‌லைக்காக‌ அவ‌ர்க‌ளின் உற‌வின‌ர்க‌ள் கட்டாயமாக கையூட்டளிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதாகவும்‌ கூறுகின்ற‌து அந்த‌ நாளித‌ழ்.(53)
எதிர்கால‌ம்:

போர் முடிவ‌டைந்து ஒரு வார‌த்திற்குப் பின் பெரும்பாலான‌ த‌லைவ‌ர்க‌ள் இற‌ந்து விட்ட‌தாக‌வும் ஆனால் அமைப்பு சுத‌ந்திர‌ த‌மிழீழ‌த்திற்காக‌ அமைதியான‌ முறையில் போராடும் என்றும் புலிக‌ள் அமைப்பினர் கூறின‌ர். யூலை 22 அன்று புலிக‌ள் ச‌ர்வ‌தேச‌ உற‌வுக‌ளுக்கு த‌லைவ‌ராக‌ செல்வ‌ராசா ப‌த்ம‌நாப‌னை நிய‌மித்த‌து.(54) ஆக‌த்து 8 அன்று இங்கிலாந்தின் சுத‌ந்திரா நாளித‌ழ் ப‌த்ம‌நாப‌ன் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌தாக‌வும், தொட‌ர்பு கொள்ள‌ முடியாத‌ நிலையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள‌தாக‌வும் கூறியுள்ள‌து. (55)

 த‌மிழ் ம‌க்க‌ள் வாழ்வுக்கும், உரிமைக்கும் இட‌து சாரி அமைப்புக‌ளும், சோச‌லிச‌ க‌ம்யூனிச‌ புர‌ட்சிக‌ர‌ அர‌சுக‌ளும் முன்னின்று போராட‌ வேண்டும்  என‌ அக்டோப‌ர் 2009ல் ஆசுத்திரேலியாவின் சோச‌லிச‌ இட‌து சாரி அமைப்பான‌து த‌ன‌து ச‌ர்வ‌தேச‌ நிலைப்பாடு குறித்த அறிக்கையில் இதனை மிகத் தெளிவாகக் கூறியுள்ள‌து.

“இப்போது த‌மிழ‌ர்க‌ளின் போராட்ட‌ம் ஒரு புதிய‌ க‌ட்ட‌த்தை எட்டியுள்ள‌து.அடிப்ப‌டை ம‌னித‌ உரிமைகளின்றி, சட்டத்திற்க்கு புறம்பாக உள்நாட்டிலேயே இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாக்கி முகாம்க‌ளில் இல‌ங்கை அர‌சால் வ‌தை ப‌டும் ம‌க்க‌ளை விடுவித்து அவ‌ர்க‌ளின் வாழ்விட‌ங்க‌ளில் குடிய‌ம‌ர்த்துவதே நமது முதன்மை செயல்பாடாக இருக்க வேண்டும். இத‌ன் மூல‌ம் கொலைக‌ள், க‌ற்ப‌ழிப்புக‌ள் போன்ற‌வ‌ற்றிக்கு ஒரு முற்றுப் புள்ளி வைப்பதுடன் மட்டுமல்லாமல் அவ‌ர்க‌ளுக்குத் தேவையான‌ வீடு, உண‌வு, குடிநீர் போன்ற‌ அடிப்படை வசதிகளையும் ஏற்ப‌டுத்தித் தரவேண்டும்”. (8)

  சமூக நீதியுடன் அமைதி நிலவ இயலாமல், ஒடுக்குமுறையும் பயங்கரவாதமும் தலைவிரித்தாடும் நிலையில் அதனை எதிர்த்து நிற்பதும் அமைதி வழிப் போராட்டம் பயனற்றுப் ஆயுதப் போராட்டத்தில் இறங்குவதும் சுதந்திர போராளியின் உரிமை என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி, அதே வேளையில் சமூக நீதியும், சமத்துவமும் நிலவும் சோசலிசம் என்னும் நமது கொள்கைக்கு முரணாக பயங்கரவாதத்தைத் திணிப்போரைக் கண்டிக்கின்றோம். அவர்கள் நமது சோசலிச கொள்கைக்குப் பொருத்தமான தார்மீக நெறிகளுக்கேற்ப தமது வழிமுறைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கோருகிறோம்.

 போர் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் போது பெரும்பாலான ஆயுதப்போராட்ட இயக்கங்கள் வன்முறையிலும், பயங்கரவாதச் செயல்களிலும் இறங்குவது தவிர்க்கவியலாதது. எடுத்துக்காட்டாக, கொலம்பிய மக்கள் தேசிய விடுதலை இயக்கம் (), பாலசுதீனிய விடுதலை போராட்டக் குழு() ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.அதே நேரம் அவர்களின் விடுதலை போராட்டத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன். புலிகளை விட இவர்கள் அதிகமான வன்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.பெரும் இராணுவ வலிமையும், பொருளாதார வலிமையும் கொண்ட அரசின் முடிவற்ற பயங்கரவாதத்தை அவர்கள் எதிர் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசும் ()தென் ஆப்பிரிக்க விடுதலைப் போரில் இதையே தான் செய்தார்கள் என்பதை இங்கே நினைவு கூறுகிறேன்.

  ஏறத்தாழ அரை நூற்றாண்டாக நான் அந்த‌ இய‌க்க‌ங்க‌ளுக்கு ஆத‌ர‌வாக இருப்பதற்கும்,  இன்னும் விடுத‌லை விரும்பும் இட‌து சாரி சிந்த‌னையுட‌னும், எழுத்தாள‌னாக‌வும் இருப்பதற்கு தார்மீக அடிப்படைகள் உள்ளன. தார்மீக அடிப்படை என்பதை நான் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறேன்: தாக்குதலுக்கும், அத்துமீறலுக்கும், தாங்கொணா ஒடுக்குமுறைக்கும் ஆட்பட்டாலன்றி நாம் பிறரை தாக்கி அழிக்க கூடாது என்று உறுதியோடிருக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படை உறுதிப்பாட்டோடுதான் அன்றாட வாழ்விலும், நீதிக்கான போராட்டத்திலும் எந்தவொரு நேர்மையான மனிதனும், இயக்கமும், அரசியல் கட்சியும் செயற்பட வேண்டும். ஒழுக்கம் என்பது குறித்தான எனது வரையறை இதுதான்.

(அ) ந‌ம‌து செய‌ல்பாடுக‌ள் ஒரு ம‌னிதன் மீதோ, இனத்தின் மீதோ ஆதிக்கம் செலுத்த‌வோ (அல்லது) அடிமைப்ப‌டுத்த‌வோ கூடாது.

(ஆ) ஆதிக்க‌வாதிகளுக்கும் ஒடுக்குவோருக்கும் எதிரான போரில் நாம் பொது ம‌க்களைக் கொல்வதோ, பண‌ய‌க் கைதியாகக்குவதோ, க‌‌ட்டாய‌மாக‌ ச‌ண்டையில் ஈடுப‌டுத்துவதோ கூடாது.

(இ) நாம் ம‌க்க‌ளிடையே ச‌ம‌ உரிமையை நிலைநாட்ட‌ போராட‌ வேண்டும்.

(ஈ) இலாப‌த்திற்காக‌ தொழிலாள‌ர்களைச் சுரண்டுகிற தனிமனிதர்களையும், குழுக்களையும், வர்க்க அடிப்படையில் ஒடுக்குகின்ற அமைப்புகளையும் அழித்து, நீதி ம‌ற்றும் ச‌ம‌ உரிமையுட‌ன் கூடிய‌ ச‌ம‌ வாய்ப்புக‌ளுடைய‌ ஒரு பொருளாதார‌த்தை உருவாக்கப் போராட‌ வேண்டும். அனைத்து வளங்களும் சமமாகப் பகிரப்படும் போது அங்கே பட்டினி என்பதே இருக்காது.

(உ) உள்ளூர், தேசிய‌ ம‌ற்றும் ச‌ர்வ‌தேசிய‌ கொள்கைகளின் உருவாக்க‌த்தில், எல்லோருடைய‌ ப‌ங்க‌ளிப்பையும் உறுதி செய்யும் அர‌சிய‌ல் அமைப்பை உருவாக்க‌ நாம் பாடுப‌ட‌ வேண்டும்.

(ஊ) தனி மனிதர்கள் அன்னியப்படுவதை எதிர்த்து நாம் போராட‌ வேண்டும்.

   கூபாவின் விடுத‌லைக்குப் பின்ன‌ர் க‌ட‌ந்த அரை நூற்றாண்டாக‌ அந்த‌ அர‌சை கவனித்து வருபவன், அந்த‌ அர‌சுக்காக‌ எட்டு வ‌ருட‌ங்க‌ள் உழைத்த‌வ‌ன் நான். இர‌ண்டு வ‌ருட‌மே நீடித்த “கூபாவின் கொரில்லாப் போராட்டம் தார்மீகமானது என்று‌ நான் உண‌ர்கிறேன். கூபாவின் புர‌ட்சிக‌ர போராட்ட‌ம் இந்த‌ வ‌கையில் தனித்துவம் மிக்கது. பிரான்சு ம‌ற்றும் அமெரிக்காவின் ஆக்கிர‌மிப்பிற்கு எதிராக‌ விய‌ட்நாமிய‌ர்க‌ளின் போராட்ட‌மும் அறவழியிலேயே ந‌டைபெற்ற‌து. இவை போல வேறு சில மக்கள் விடுதலை போராட்டமும் உண்டு; அதில் ஒன்று அசல் சாந்தினிஸ்தாக்களின் போராட்டம்

 உல‌கெங்கும் வாழும் ப‌ல‌ இல‌ட்ச‌க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ளும் “சே குவாராவை” விரும்புவ‌த‌ற்கான‌ கார‌ண‌மாக‌ நான் க‌ருதுவ‌து அவ‌ர‌து கொள்கையும், புரட்சிகர தலைமையுமே. இந்த‌ நீண்ட‌ க‌ட்டுரையை புரட்சிக‌ர‌ த‌லைவ‌ரான‌ “சே குவாராவின்” “சோச‌லிசமும் ம‌னிதனும்” என்ற புத்தகத்தில் அவர் கூறியுள்ள‌ வார்த்தைகளைக் கொண்டே முடிக்கின்றேன்.

 “உண்மையான‌ புர‌ட்சியாளனை மக்கள் மீது அவன் கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த அன்புதான் வழிநடத்துகிறது…..இப்படிச் சொல்வதற்காக நான் கேலிக்கு ஆளாகலாம் என்று தெரிந்ததே தான் சொல்கிறேன்…புரட்சியின் முன்னணியிலிருப்போர் மக்கள் மீதான இந்த அன்பையே தமது உயரிய இலக்காக, புரட்சிக்கான புனித காரணியாக, பிளவு படுத்த முடியாத ஒற்றை நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும்…. வரம்பற்ற ஆணவத்தாலும் வரட்டுத்தனமான பண்டிதத்தாலும் மக்களிடமிருந்து அன்னியப்பட்டு விடாமலிருக்க வேண்டுமானால், அளவு கடந்த மனித நேயமும், நீதியும், நேர்மையும் வழுவாத உறுதியும் புரட்சியாளனுக்கு தேவை. மனித குலத்தின் பாலுள்ள இந்த அன்பு போற்றத்தக்க செயல்களாக, முன்னுதாரணங்களாக‌, புரட்சியை முன்னகர்த்தும் உந்து சக்தியாக உருமாற நாம் அன்றாடம் போராட வேண்டும்”.

முற்றும்.

குறிப்புக‌ள்
47. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/01/sri-lanka-india-tamil-tigers
48. http://www.aporrea.org/imprime/a79295.html
49. http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_55839.shtml
50. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=a_SMjax2xKq8
51. www.csmonitor.com/2009/0921/p06s06-wosc.htm
52. http://malaysiasms.wordpress.com/2009/05/25/sri-lanka%E2%80%99s-camps-%E2%80%98most-appalling%E2%80%99-in-the-world-%E2%80%93-ban-ki-moon/
53. “Doing the Right Thing in Sri Lanka”, Rohini Hensman, 1/10, www.dissidentvoice.org
54. http://www.tamilnation.org/ltte/international_relations/090722kp_leader.htm
55. http://www.independent.co.uk/news/world/asia/new-tamil-tiger-overseas-head-captured-1769210.html
8. http://www.dsp.org.au/node/229

மூலப்பதிவு : http://www.ronridenour.com/articles/2009/1122-rr.htm

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: